Bộ đo độ cứng tổng

Bộ Test Kits có thể đo độ cứng trong nước ở mức độ mg/L (ppm) Calcium carbonate thông qua phương pháp chuẩn độ EDTA (ethylene-diamine-tetraacetic acid)

Bộ đo độ cứng tổng hàng chính hãng, giá cạnh tranh