Bồn lọc cát

Bồn lọc cát trọng lực và lọc cát áp lực của chúng tôi với chất lượng tối ưu là luôn sẵn có với nhiều kích cỡ và vật liệu khác nhau. Bồn lọc cát của chúng tôi được vận hành tốt bằng tay cũng như tự động. Chúng được thiết kế và cải tiến nhằm loại bỏ những tạp chất gây đục và cặn bẩn lơ lửng có trong nguồn nước đầu vào với độ sụt áp nhỏ nhất. Vật liệu lọc gồm có nhiều lớp cát với kích cỡ và trọng lượng riêng khác nhau.

Bồn lọc cát, bồn lọc áp lực giá cạnh tranh