Cột lọc Composite

Cột lọc Composite giá tốt nhất Hồ Chí Minh - Cung cấp cột composite các loại, các phụ kiện chuyên dùng cho lọc nước tinh khiết, xử lý nước giếng khoan, nước bề mặt, nước sinh hoạt.

Cột lọc Composite

Cột lọc Composite

Rework FRP tanks Catalog_Page_1

Rework FRP tanks Catalog_Page_2

Rework FRP tanks Catalog_Page_3

Rework FRP tanks Catalog_Page_4

Rework FRP tanks Catalog_Page_5

Rework FRP tanks Catalog_Page_6

MODEL

XUẤT XỨ

KÍCH THƯỚC (mm)

LƯU LƯỢNG

KÍCH THƯỚC CỬA

ÁP SUẤT

948

Rework - China

Ø 232 x 1228

0,9 m3/h

Cửa ra ở trên 2.5'

150PSI

1054

Rework - China

Ø 257 x 1390

1,3 m3/h

Cửa ra ở trên 2.5'

150PSI

1252

Rework - China

Ø  307 x 1342

1,8 m3/h

Cửa ra ở trên 2.5'

150PSI

1354

Rework - China

Ø  334 x 1400

2,1 m3/h

Cửa ra ở trên 2.5'

150PSI

1465

Rework - China

Ø  360 x 1671

2,5 m3/h

Cửa ra ở trên 2.5'

150PSI

1665

Rework - China

Ø  410 x 1672

3,2 m3/h

Cửa ra ở trên 2.5'

150PSI

1865

Rework - China

Ø  465 x 1830

4 m3/h

Cửa ra ở trên 4"

150PSI

2162

Rework - China

Ø  540 x 1910

5,2 m3/h

Cửa ra ở trên, cửa ra ở dưới 4"

150PSI

2472

Rework - China

Ø  612 x 1850

7,3 m3/h

Cửa ra ở trên, cửa ra ở dưới 4"

150PSI

3072

Rework - China

Ø  765 x 1850

7 - 12 m3/h

Cửa ra ở trên, cửa ra ở dưới 4"

150PSI

3672

Rework - China

Ø  918 x 1850

13 - 16,4 m3/h

Cửa ra ở trên cửa ra ở dưới 6"

150PSI

4272

Rework - China

Ø  1088 x 1850

22m3/h

Cửa ra ở trên, cửa ra ở dưới  6"

150PSI

4872

Rework - China

Ø  1218 x 1850

26,2 m3/h

Cửa ra ở trên, cửa ra ở dưới  6"

150PSI

4894

Rework - China

Ø  1218 x 2400

27 m3/h

Cửa ra ở trên, cửa ra ở dưới  6"

150PSI

6094

Rework - China

Ø  1530 x 2400

30 m3/h

Cửa ra ở trên, cửa ra ở dưới  6"

150PSI

6383

Rework - China

Ø  1620 x 2100

40- 50 m3/h

Cửa ra ở trên, cửa ra ở dưới  6"

150PSI

6394

Rework - China

Ø  1620 x 2400

50- 55 m3/h

Cửa ra ở trên, cửa ra ở dưới  6"

150PSI

Cột lọc Composite giá tốt nhất Hồ Chí Minh