Tên sản phẩm : Đá Birm

Mã sản phẩm: A8006

Xuất xứ: CLACK CORP - USA

Đóng bao: ~ 20 kg/bao 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hình dạng: Dạng hạt màu đen

Kích thước hạt : 10 x 40 mesh (0.4 - 2.0 mm)

Hệ số đồng nhất : 2.7

Khoảng pH làm việc : 6.8 - 9.0

Tỷ trọng: 720 - 740 kg/m3

Ứng Dụng: Khử sắt và Mangan có trong nước sinh hoạt và công nghiệp

da birm