Tên sản phẩm :  GREENSAND PLUS

Mã sản phẩm: 

Xuất xứ : INVERSAND - USA

Đóng gói : 20 kg/ bao ( 14 lít )

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hình dạng : dạng hạt màu đen 

Kích thước hạt :   0.3 - 0,35 mm 

Hệ số đồng nhất : 1.6

Tỷ trọng : 1400g/l

Khoảng pH hoạt động: 6.2 - 8.5

Ứng dụng: Khử sắt và Mangan có trong nước sinh hoạt và công nghiệp

greensand plus