vat lieu loc nuoc

  • Kinh Doanh 1: Vật liệu lọc nước - Tư vấn qua Skype- Kinh doanh
  • Kinh Doanh 2: Vật liệu lọc nước - Tư vấn qua Skype- Kinh doanh

Đá nâng pH

Sản phẩm đá nâng PH, giúp nâng độ PH cho những nguồn nước đầu vào có độ PH thấp. Đá nâng PH luôn tạo độ PH ổn định, không tạo màng trên bề mặt.

Đá nâng PH luôn tạo độ PH ổn định