Hoá chất xử lý nước có thể sử dụng nhằm xử lý nước thải, nước cấp chứa các thành phần ô nhiễm hữu cơ, vô cơ cao ảnh hưởng xấu đến chất lượng nguồn nước: hàm lượng sắt, TSS, TDS, độ cứng, pH, mùi hôi, nhiễm phèn, khử trùng…

Sử dụng rộng rãi hầu hết các loại nước thải như: nước thải lò hơi, dệt nhuộm, chăn nuôi, công nghiệp, nước sinh hoạt, nước giếng…

Hóa chất xử lý nước có thể dùng xử lý nước thải, nước cấp chứa cặn lơ lửng như nước thải công nghiệp ngành gốm sứ, gạch, giấy, nhuộm, nhà máy chế biến thủy sản, xí nghiệp giết mổ gia súc…Môi trường Toàn Phát chuyên cung cấp nhiều loại hóa chất dùng trong công nghiệp, thực phẩm, xử lý nước giá cạnh tranh nhất.

All in one