Màng RO

Màng RO, cung cấp các sản phẩm màng RO, vỏ màng RO với xuất xứ và kích thước đa dạng, dùng trong công nghệ lọc nước, sản phẩm được bảo hành chu đáo.

Màng RO, màng lọc nước, màng dùng trong công nghệ xử lý nước