Vi sinh kỵ khí

Tập hợp các vi sinh vật hữu ích, các enzym cần thiết thực sự phù hợp môi trường kỵ khí.

Cung cấp các vi sinh kỵ khí hữu ích;

Giảm COD, SS,...;

Hạn chế mùi hôi.

Dùng nuôi cấy vi sinh các bể kỵ khí của hệ thống mới/tái khởi động;

Dùng khắc phục sự cố sốc vi sinh;

Dùng bổ sung định kỳ cho các bể kỵ khí.

vi sinh ky khi

TỪ KHÓA:

vi sinh ky khi

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI