Sử dụng cho bộ đèn S2Q xuất xứ: VIQUA - CANADA

bong den thach anh

 

MODEL QUY CÁCH - ĐẶC TÍNH XUẤT XỨ
Thạch anh S2Q (QS-330) Sử dụng cho bộ đèn S2Q VIQUA - CANADA
Thạch anh S5Q (QS-463) Sử dụng cho bộ đèn S5Q VIQUA - CANADA
Thạch anh S8Q (QS-810) Sử dụng cho bộ đèn S8Q VIQUA - CANADA
Thạch anh S12Q (QS-012) Sử dụng cho bộ đèn S12Q VIQUA - CANADA
Thạch anh SC2,5/2(QS-287D) Sử dụng cho bộ đèn SC2,5/2 VIQUA - CANADA
Thạch anh SC4/2 (QS-330D) Sử dụng cho bộ đèn SC4/2 VIQUA - CANADA
Thạch anh S600RL-HO(QS600) Sử dụng cho bộ đèn S600/2 VIQUA - CANADA
Thạch anh S740RL-HO(QS740) Sử dụng cho bộ đèn S740/2 VIQUA - CANADA
Thạch anh SC1/2(QS-212D) Sử dụng cho bộ đèn SC1/2 VIQUA - CANADA
Thạch anh 12 GPM Dùng cho bộ đèn UV12GPM TAIWAN
Thạch anh 201 Ø23 x 330 mm TAIWAN
Thạch anh 401 Ø23 x 500 mm TAIWAN
Thạch anh 601 Ø23 x 670 mm TAIWAN
Thạch anh 1201 Chiều dài 890 mm TAIWAN
TỪ KHÓA:

thach anh, bong den thach anh