vat lieu loc nuoc

  • Kinh Doanh 1: Vật liệu lọc nước - Tư vấn qua Skype- Kinh doanh
  • Kinh Doanh 2: Vật liệu lọc nước - Tư vấn qua Skype- Kinh doanh

Sỏi lọc

Sỏi lọc dùng trong xử lý nước, lọc nước. Sỏi lọc có tác dụng lọc các thành phần lơ lửng có kích thước hạt nhỏ không có khả năng kết tủa khi để lắng tự nhiên.

Sỏi lọc nước - xử lý các tạp chất có trong nước