Than Anthracite Việt Nam liên doanh Japan

Tên sản phẩm : Than Anthracite

Mã Sản Phẩm: 

Xuất xứ: VIỆT NAM LIÊN DOANH JAPAN

Đóng gói:  30 lít/bao

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hình dạng: Hạt màu đen

Cỡ hạt hữu hiệu : 1.45 ± 0.08 mm - > 2.55 ± 0.10 mm

Hệ số đồng nhất : < 1.5 mm

Tỷ trọng:  710 - 740 g/l

Ứng dụng: Lọc cặn, lọc tạp chất

than anthracite viet nam lien doanh japan