VAN 3 NGÃ & VAN 5 NGÃ

- Dùng cho tất cả cột lọc Top - mount, được thiết kế với 3 giai đoạn vận hành: lọc – rửa xuôi – rửa ngược

- Điều khiển hệ thống bằng tay

Mã sản phẩm Xuất xứ In/Out (Ø) Loại Van Cổ Van Đặc tính
F56A China Ø34 3 ngả 2,5" - Dùng cho tất cả cột lọc Top - mount, được thiết kế với 3 giai đoạn vận hành: lọc – rửa xuôi – rửa ngược
- Điều khiển hệ thống bằng tay "
F56D Ø65 3 ngã 4" - Dùng cho tất cả cột lọc Top - mount hoặc Side Mount (sử dụng Adaptor biến đổi side - mount thành Top - mount)
Được Sử dụng để vận hành kèm theo cột lọc làm mềm với tay cầm bằng inox hoặc bằng nhựa.
- Điều khiển hệ thống bằng tay "
F64A Ø34 5 ngã - Hút Muối 2,5" - Dùng cho tất cả cột lọc Top - mount, được thiết kế với 5 giai đoạn vận hành: lọc - rửa xuôi - rửa ngược - hút dung dịch muối – trả dung dịch về thùng (cột) muối.
- Điều khiển hệ thống bằng tay và thực hiện việc tái sinh vật liệu lọc (hoàn nguyên nhựa)"
F64D Ø65 5 ngã - Hút Muối 4" - Dùng cho tất cả cột lọc Top - mount hoặc Side Mount (sử dụng Adaptor biến đổi side - mount thành Top - mount) được thiết kế với 5 giai đoạn vận hành: lọc - rửa xuôi - rửa ngược - hút dung dịch muối – trả dung dịch về thùng (cột) muối
- Điều khiển hệ thống bằng tay và thực hiện việc tái sinh vật liệu lọc (hoàn nguyên nhựa)"

van 5 nga