Van tự động

Van tự động - Autovalve được dùng để điều khiển tự động cho cả hệ thống trong thiết bị làm mềm nước và hệ thống khử khoáng nước, lọc nước dược phẩm, lọc nước điện tử, lọc nước cho phòng thí nghiệm.

Van tự động - Autovalve được dùng để điều khiển tự động