PHỤ KIỆN VỎ MÀNG RO COMPOSITE

- Xuất xứ: TPGENTEK – China 

- Áp suất: 300PSI, 450PSI, 600PSI, 1000PSI, 1200PSI

- Vật liệu: tùy theo loại phụ kiện và loại vỏ màng