Vỏ Túi Lọc

Ứng dụng: Vỏ Túi lọc Inox dùng chứa túi lọc phục vụ cho quá trình lọc với công suất lớn được dùng trong lọc nuôi tôm giống, ngành dược phẩm .....

Vỏ túi lọc phục vụ quá trình lọc nước