Bộ đo sắt (Fe)

• Tên sản phẩm: Test kit đo sắt

• Model: IR-18

• Mã sản phẩm#: 146401

Đặc tính:

- Sử dụng phương pháp đĩa so màu, thực hiện được 100 test cho thang đo trung bình 0.2-10 mg/L.

- Phương pháp so màu bằng đĩa quay là phương pháp trực quan chuẩn xác nhất, đơn giản và giá thành thấp

- Bộ kit chứa đầy đủ thuốc thử và dụng cụ trong một vali có thể mang theo phân tích tại hiện trường

- Số lượng test: 100

- Loại thùng chứa: B

- Phương pháp: Color disc/ 1,10 Phenanthroline

- Model: IR-18B

- Thông số: sắt-Fe

- Thang đo: 0.2 - 10 mg/L Fe

- Khối lượng vận chuyển (lbs): 1

bo-do-sat-fe