Bút đo pH

Cung cấp các loại bút đo pH bao gồm: Bút đo , hộp dung dịch hiệu chuẩn pH 4 & pH 7, Pin CMOS CR2032 (đã được gắn vào bút đo), lọ dung dịch ngâm KCl 3mol, sách hướng dẫn.

Bút đo pH bảo hành chính hãng