Tên sản phẩm: BÚT ĐO pH 55

Xuất xứ: MILWAUKEE - RUMANI

Hiệu chuẩn: tự động 1 hoặc 2 điểm với bộ nhớ 2 nhóm chuẩn pH 4.01, 7.01 và 10.1 hoặc 4.01, 6.86 và 9.18.

Bù trừ nhiệt độ tự động từ -5 … 60°C.

Điện cực kép pH/nhiệt độ có thể thay thế

Hiển thị đồng thời pH/Nhiệt độ bằng màn hình tinh thể lỏng LCD

Thông số kỹ thuật

– Khoảng đo: -2.0 đến 16.0 pH. Độ phân giải: 0.1pH. Độ chính xác: ±0.1pH.

– Khoảng đo nhiệt độ: -5.0 đến 60.00C. Độ phân giải: 0.10C. Độ chính xác: ±0.50C.

– Hiệu chuẩn: tự động 1 hoặc 2 điểm với bộ nhớ 2 nhóm chuẩn pH 4.01, 7.01 và 10.1 hoặc 4.01, 6.86 và 9.18.

– Bù trừ nhiệt độ tự động từ -5 … 600C.

– Điện cực kép pH/nhiệt độ có thể thay thế

– Hiển thị đồng thời pH/Nhiệt độ bằng màn hình tinh thể lỏng LCD.

– Chống vô nước IP67.

– Môi trường hoạt động: nhiệt độ -5 đến 500C / 100% RH.

– Chức năng giữ giá trị đo “hold”.

– Pin: 4 pin x 1.5V, hoạt động khoảng 300 giờ liên tục, tự động tắt sau 8 phút nếu không đo.

– Kích thước: 200 x f38mm.

– Trọng lượng: 100

but do ph 55