Bút đo TDS

Bút TDS được sử dụng để kiểm tra hiệu suất của bộ lọc nước của bạn. Xác nhận nguồn nước uống của bạn có ở mức an toàn hay không.

Bút đo TDS, bút đo nước