Hóa chất xử lý nước

Hóa chất xử lý nước có thể dùng xử lý nước thải, nước cấp chứa cặn lơ lửng như nước thải công nghiệp ngành gốm sứ, gạch, giấy, nhuộm, nhà máy chế biến thủy sản, xí nghiệp giết mổ gia súc...

Cung cấp nhiều loại hóa chất dùng trong công nghiệp, thực phẩm, xử lý nước giá cạnh tranh nhất.