Công trình thay vật liệu làm mềm nước cho CTY sản xuất nước tinh khiết

Công trình thay vật liệu làm mềm nước cho CTY sản xuất nước tinh khiết

Công suất: 10m3/ ngày

Thành phẩm cung cấp cho CTY sản xuất nước đóng bình tại Tỉnh Gia Lai

cong-trinh-thay-vat-lieu-lam-mem-nuoc-cho-cty-san-xuat-nuoc-tinh-khiet