Công trình xử lý nước sạch từ nguồn nước bị nhiễm phèn và tạp chất

Công trình xử lý nước sạch từ nguồn nước bị nhiễm phèn và có lẫn tạp chất, mùi tanh của bùn

Công suất: 2m3/ ngày

Thành phẩm cung cấp cho hộ gia đình sinh hoạt tại khu vườn cao su Bắc Tân Uyên

cong-trinh-thay-vat-lieu-lam-mem-nuoc-cho-cty-san-xuat-nuoc-tinh-khiet