LƯU LƯỢNG KẾ ỐNG KIM LOẠI (Metallic)

• Xuất Xứ: Kingtai – China

• Tên Sản Phẩm: Lưu lượng kế ống kim loại (LZ series)

• Ứng dụng: Dùng đo lưu lượng nước, khí

• Lưu lượng đo: Đo nước 2.5 – 10000m3/giờ, đo khí 0.07-750 (tùy theo model)

• Giá bán: vui lòng liên hệ