LƯU LƯỢNG KẾ THỦY TINH (Glass)

• Xuất Xứ: Kingtai – China

• Tên Sản Phẩm: Lưu lượng kế ống kim loại (LZB series)

• Ứng dụng: Dùng đo lưu lượng nước, khí

• Lưu lượng đo: Đo nước 0.25 – 100.000 lit/giờ, đo khí 0.5 – 900.000m3/h (tùy theo model)

• Giá bán: vui lòng liên hệ