Màng lọc RO CSM

Tên Sản Phẩm:  MÀNG RO CSM

Tên gọi khác :   MÀNG THẨM THẤU NGƯỢC 

Mã sản phẩm:  RE 4040 BLN ( ÁP THẤP ) ; RE 4040 BE ( ÁP CAO ); RE 8040 BLN ( ÁP THẤP ); RE 8040 BE ( ÁP CAO )

Xuất xứ: CSM – KOREA

All in one