Nhựa Cation DOW IR100Na+

• Xuất xứ: DOW – China

• Đóng bao: 25 Lít/bao

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- IR 100 Na+ là nhựa Cation Acid mạnh, cấu trúc Polymer polystyrene liên kết chéo với divinylbenzene

- Kích thước hạt: 0.5 -0.7 mm

- Tỷ trọng: 840 g/Lít

- Dung lượng trao đổi: 2.0eq/l

- Gốc ion trao đổi: Na+

- Khoảng pH làm việc: 0 – 14

- Nhiệt độ tối đa: 120oC (248.0 °F)

- Ứng Dụng: làm mềm nước trong các hệ thống xử lý nước uống, sản xuất, công nghiệp thực phẩm – đồ uống, …v..v

nhua-cation-dow-ir100na