Nhựa Cation INDION 220Na

• Xuất xứ: INDION - ẤN ĐỘ

• Đóng bao: 25 Lít/bao

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- INDION 220Na là nhựa Cation Acid mạnh, cấu trúc Polymer polystyrene liên kết chéo với divinylbenzene

- Kích thước hạt: 0.3 -1.2 mm

- Tỷ trọng: 810 g/Lít

- Dung lượng trao đổi: 1.8eq/l

- Gốc ion trao đổi: Na+

- Khoảng pH làm việc: 0 – 14

- Nhiệt độ tối đa: 140oC

- Ứng Dụng: làm mềm nước trong các hệ thống xử lý nước uống, sản xuất, công nghiệp thực phẩm – đồ uống, …v..v

nhua-cation-indion-220na