Nhựa Cation INDION FFIP

• Xuất xứ: INDION - ẤN ĐỘ

• Đóng bao: 25 Lít/bao

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- INDION FFIP là nhựa Anion Base mạnh, cấu trúc Polymer polystyrene liên kết chéo với divinylbenzene

- Kích thước hạt: 0.3 -1.2 mm

- Tỷ trọng: 680 g/Lít

- Dung lượng trao đổi: 1.2eq/l

- Gốc ion trao đổi: Cl-

- Khoảng pH làm việc: 0 – 14

- Nhiệt độ tối đa: 90oC (Cl-), 60oC (OH-)

- Ứng Dụng:  trong các hệ thống khử khoáng, loại bỏ các acid yếu như silica và carbon dioxit

nhua-cation-indion-220na