Nhựa Cation LANXESS S1567

• Xuất xứ: LANXESS – ĐỨC

• Đóng bao: 25 Lít/bao

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- S1567 là nhựa Cation Acid mạnh, cấu trúc Polymer polystyrene liên kết chéo với divinylbenzene

- Kích thước hạt: 0.6 mm

- Tỷ trọng: 840 (+/- 5%) g/Lít

- Dung lượng trao đổi: 2.0eq/l

- Gốc ion trao đổi: Na+

- Khoảng pH làm việc: 0 – 14

- Nhiệt độ tối đa: 120oC (248.0 °F)

- Ứng Dụng: làm mềm nước trong các hệ thống xử lý nước uống, sản xuất, công nghiệp thực phẩm – đồ uống, …v..v

nhua-cation-lanxess-s1567