Nhựa Cation MITSUBISHI SK100

• Xuất xứ: MITSUBISHI - JAPAN (nhà máy đặt tại Taiwan)

• Đóng bao: 25 Lít/bao

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- SK100 là nhựa Cation Acid mạnh, cấu trúc Polymer Gel Styrene-DVB

- Kích thước hạt: 0.4 mm

- Tỷ trọng: 820 g/Lít

- Dung lượng trao đổi: 1.85eq/l

- Gốc ion trao đổi: Na+

- Khoảng pH làm việc: 0 – 14

- Nhiệt độ tối đa: 120oC (248.0 °F)

- Ứng Dụng: làm mềm nước trong các hệ thống xử lý nước uống, sản xuất, công nghiệp thực phẩm – đồ uống, …v..v

nhua-cation-mitsubishi-sk100