Thiết bị xử lý nước

Thiết bị xử lý nước dùng trong gia, trường học, bệnh viện,..., có tác dụng xử lý nước giếng kho, xử lý nước xai, xử lý nước bể bơi, giúp nguồn nước mềm hơn và sạch hơn ,nhằm xử lý triệt để quá trình đóng cáu cặn trong những thiết bị gia nhiệt.