TP – RO Series

Hệ thống RO Công Nghiệp được thiết kế dựa trên công nghệ tiên tiến của USA, được trang bị thêm tính năng điều khiển tự động  và hệ súc rửa màng điều khiển PLC để làm giảm thiểu khả năng bám cáu cặn lên màng RO.

Đây là quy trình bảo vệ màng RO, tăng cao tuổi thọ. RO công nghiệp có thể đáp ứng yêu cầu nước cấp sản xuất và nước tinh khiết với cường độ công nghiệp, kinh tế và độ bền cao.

All in one