Vỏ Lọc Tinh

Vỏ Lọc Tinh Chứa lõi lọc dạng nén hoặc sợi quấn, lõi than hoạt tính